เรียนคำศัพท์ภาษาจีน
ไม่เรียน ไม่รู้
Do not learn , Do not know
 
事件說告 ข้อความบอกกล่าว
老翁七十考進大學ตาเฒ่า 70 สอบเข้ามหาวิทยาลัย
老太婆八十用手机 ยายเฒ่า  80 ใช้โทรศัพท์มือถือ
ก.  บทนำ
ข.  “จู้อิน注音” เพื่อใช้ออกเสียงจีนกลาง
ค.   การเปลี่ยนแปลง หมวดค้นศัพท์ อักษรจีน
ง.   ตัวอย่าง (บางส่วน) ที่นำมาเปรียบเทียบ
จ.  หมวดค้นศัพท์ที่ตรงขีดหรือไม่ตรงในคำอักษร
ฉ.  วิธีเรียนภาษาจีน

สารบัญ คำเต็ม / ขีด / หน้า
1 ขีด
4 ขีด 3 (屮 3)
4 ขีด 4 (幺3)
5 ขีด 4 (巛3)
5 ขีด 5 (工3)
6 ขีด 3 (土3)
6 ขีด 4 (夕3)
7 ขีด 1 (人亻2)
7 ขีด 2 (人亻2)
7 ขีด 6  (戈4)
7 ขีด 7 (戈-4)
 8 ขีด 1  (乙)
8 ขีด 2 (亅)    
 8 ขีด 6  (彳-3) 
8 ขีด 7 (彳-3)    
 8 ขีด 11  (白-5) 
8 ขีด 12 (白-5)    
 9 ขีด 3  (女-3) 
9 ขีด 4 (女-3)    
 9 ขีด 8  (火-4) 
9 ขีด 9 (爪-4)    
 9 ขีด 13  (音-9)
9 ขีด 14 (頁-9)    
 10 ขีด 5 (手-4) 
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
    หน้า 16
    หน้า 17
    หน้า 18
    หน้า 19
    หน้า 20
    หน้า 21
    หน้า 22
    หน้า 23
    หน้า 24
    หน้า 25
    หน้า 26
    หน้า 27
    หน้า 28
    หน้า 29
    หน้า 30
   
   
สารบัญ  คำย่อ ขีด หน้า ลำดับหน้า เนื้อหา คำศัพท์ คำแปล ภาษาไทย
อักษรจีนเต็ม / คำย่อ - จำนวนขีด พร้อม จู้อิน
2 ขีด1 หน้า 3 ขีด1 หน้า 4 ขีด1 หน้า 5 ขีด1 หน้า 6 ขีด1 หน้า
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
   
website counter