S.C. GENERAL SUPPLY CO.,LTD
บริษัท เอส.ซี. เยนเนอรัลซัพพลาย จำกัด
10/62 ซ.เพชรเกษม 53 เขตบางแค แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร 02-8014193 , 081-6959599
ติดต่อ -คุณสมชาติตั้งวิโรจน์ธรรม

E - mail : somchart.tvr@gmail.com

 
Home หน้าแรก

ราคาสายเคเบิ้ลของ
บริษัท เอราวัณ สายไฟเคเบิ้ล จำกัด

รายละเอียด


สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ชนิดคู่สาย

จำนวนคู่สาย

ความยาว

24 AWG 22 AWG
004 100 เมตร    
005 100 เมตร    
006 100 เมตร    
010 100 เมตร    
012 100 เมตร    
015 100 เมตร    
016 100 เมตร    
020 100 เมตร    
025 100 เมตร    

*** สอบถามส่วนลด % ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ ***